20.04.2016 

Hvem passer skolen for?

Skolen er åpen for alle, uansett livssyn, religion, kultur, m.m. Her møtes elever med forskjellig bakgrunn og lærer å forstå og respektere hverandre. Det er ikke flere KRLE-timer hos oss enn på offentlige skoler, men vi har den kristne etikken og verdiene som en norm for undervisningen. Ellers er pensum og læremål de samme som på offentlige skoler.

Vi er en grunnskole med 1-10. klasse. Her kan de gå alle år på grunnskolen og bli avgangselever etter 10. klasse. De får eksamen og vitnemål som på offentlige skoler.

Elevene får også tilpasset undervisning etter behov. Skolen er dyseleksivennlig, noe som er en fordel for alle, også lesesterke elever.

Skolen har:

  • Morgensamling med kristen verdiformidling. Vi har fått tilbakemelding fra elever som har gått her før om denne stunden. Elevene synes det er er godt å få en rolig start på dagen der de alle kan være samlet.
  • Tett oppfølging av den enkelte elev.
  • Arbeidsro og trivsel.
  • Samme lærerplan, Kunnskapsløftet, som i kommunal skole, men med egen godkjent KRL-plan.
  • Systematisk kvalitetssikring
  • Vurdering, eksamensformer, vitnemål, skoleskyss, helsetjenester, spesialundervisning som i kommunal skole
  • Skoletur utenlands for ungdomstrinnet
  • Mulighet til å ta trafikalt grunnkurs gjennom valgfaget Trafikk

Skolen er gratis

Skolen gratis og har den samme skolebussordningen som de offentlige skolene.

Om oss Ansatte Skolestyret Hvem passer skolen for? Hva er en friskole? Skolens historie

Nordlys Fauske friskole

Postboks 115
8201  Fauske
Tlf: 75645055


Rektor  

Maj-Britt Larsen
Tlf: 75645055
post@nordlysfriskole.no


rolex replica sale panerai replica sale replica watches sale