25.04.2017 

bilde

Siste skoleår for Nordlys

Det er med tungt hjerte vi nå må innse at det ikke er grunnlag videre drift av skolen, sier styreleder Bodhild Bugge Aase. Den 30. mars ble det vedtatt at skolen avvikles etter dette skoleåret. Lavt elevtall de siste årene fører til at skolen mister sin godkjenning. Det var under skolens Generalforsamling 30. mars at den endelige beslutningen ble tatt.

Vi må bare innse at det ikke er mulig å fortsette, sier Bodhild. Vi har arbeidet intenst med å få lokalisert skolen nærmere sentrum uten å lykkes. Det har også vært arbeidet hardt for å rekruttere flere elever. Nå stod vi i den situasjonen at uten en dispensasjon kunne vi ikke drive videre. I slik dispensasjon ville betinge at vi fikk minimum 25 elever neste skoleår. Det kunne vi ha fått, men det var flere ting som måtte på plass. Det viktigste er flere lærere med rett utdannelse for de ulike trinn. Det har vist seg å være veldig krevende å få tak i. Vi søkte etter en slik stilling i fjor uten å få noen søkere. Så når det nå ble besluttet å avvikle skolen var det flere ulike grunner til at dette ble uunngåelig.

Vi har tilbudt et alternativ i 15 år, og mange elever har hatt glede av skoletilbudet på Nordlys. Nå gjenstår det å se hva kommunen skal gjøre med de som ikke greier å finne sin plass på en stor sentralskole, med mange hundre elever og store klasser.

replica watches sale rolex replica uk rolex replica sale